ការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Visa បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់នូវឥរិយាបទអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា ស្របតាមនិន្នាការនៃបណ្តារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

09/19/2023

ការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Visa បានបង្ហាញពីកំណើននៃចំណាប់អារម្មណ៍ និងសន្ទុះនៃការទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលហាក់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។

 

ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល​ឈានមុខគេ ​បាន​ចេញផ្សាយការសិក្សារចុងក្រោយ​របស់​ខ្លួន ស្តីពីឥរិយាបថទូទាត់ប្រាក់របស់អតិថិជន នៅឆ្នាំ ២០២២1  ដែលបញ្ជាក់ថា៖ ចំណាប់អារម្មណ៍ និងសន្ទុះនៃការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានការកើនឡើង ដូចនឹងនិន្នាការនៅក្នុងការសិក្សារបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍2​ ដែរ ។

 

កំណើននៃការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល បាន និងកំពុងបន្តបោះជំហានទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់

ការសិក្សាស្ទង់មតិដដែលនេះ បានបង្ហាញថា ចាប់ពីតាំងឆ្នាំ ២០២០​ មកការប្រើប្រាស់កាតឥណទាន/ឥណពន្ធ នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងប្រមាណ​ ១៣ភាគរយ ខណៈដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់លើការប្រើប្រាស់ប្រភេទកាតដែលមានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា contactless ក៏កំពុងមានការកើនឡើងផងដែរ (ប្រមាណជា ៥៨ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានត្រឹម ៤២ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ) ​ ដែលនេះសបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានក្នុងដំណាក់កាលស្របគ្នាជាមួយនឹងកំណើននៃការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២១មក ប្រជាជនកម្ពុជាក៏បាន​ផ្តោតការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនច្រើនជាងមុន លើមុខងារសេវាធនាគារនិម្មិត ក្នុងនោះមានប្រមាណជា ៣០ភាគរយ ហើយលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើននេះ គឺដើរស្របនឹងនិន្នាការក្នុងតំបន់សម្រាប់សេវាកម្មធនាគារឌីជីថល។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មានប្រមាណ ៩០ភាគរយ​ ដែលនិយាយថាពួកគេមានចំណាប់ អារម្មណ៍ខ្លាំងប្រសិនបើសេវាបែបនេះ នឹងផ្តល់ជូនដោយធនាគារប្រពៃណី ហើយប្រមាណជា ៧៦ភាគរយ​ ទំនោរទៅរកធនាគារចំណូលថ្មី។

ដោយសារតែការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅតែបន្តយ៉ាងទូលំទូលាយ  វាបានក្លាយជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការទទួលយកនូវវិធីសាស្រ្តទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថលថ្មីៗទៀត បើប្រៀបធៀបនឹងបណ្តាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ តែវាក៏បានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃឱកាសទីផ្សារដ៏ធំដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញ​ សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់រាយ និង ធនាគារ ដែលផ្តោតខ្លាំងលើសមត្ថភាពនៃសេវាកម្មឌីជីថល និង ធនាគារចល័តរបស់ពួកគេ ក្នុងកិច្ចការប្រកួតប្រជែងគុណសម្បត្តិ ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរ។

វិស័យសំខាន់ៗដែលទំនងជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មនៃសង្គមកម្ពុជាមានដូចជា អាជីវកម្ម ខ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងមធ្យម។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិ ប្រមាណ ៧៦ភាគរយ បាននិយាយថាពួកគេទិញទំនិញនៅតាមបណ្តាអាជីវកម្ម ខ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងមធ្យម យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងបានប្រើប្រាស់ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធមានប្រមាណជា ៦៦ភាគរយ ទើបមានការស្នើឱ្យបណ្តាម្ចាស់អាជីវកម្ម ខ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងមធ្យម គិតគូរលើដំណោះស្រាយនៃការជ្រើសប្រើ វិធីសាស្រ្តទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល ដែលមានភាពងាយស្រួល និងតម្លាភាព ដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវកំណើនអាជីវកម្មផងដែរ។

អ្នកស្រី Ivana Tranchini នាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “តាមរយៈរបាយការណ៍នៃការសិក្សា វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបោះជំហានដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការទទួលយកវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ នឹងឱកាសសម្រាប់ម្ចាស់អាជីកម្ម និងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងនេះផងដែរ”។ អ្នកស្រីបន្តទៀតថា៖​ “នេះគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឱ្យរំភើបមួយ សម្រាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសង្គមដែលមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Visa នឹងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម នូវបណ្តាញនៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈឌីជីថលមួយដែលភាពងាយស្រួល គួរឲ្យទុកចិត្តបាន និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។"

 

ការលេចឡើងនៃឥរិយាបថគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុថ្មី

តាមរយៈការសិក្សាមួយនេះ បានបង្ហាញពីការជះឥទ្ធិពលលើលំនាំចំណាយនៅទូទាំងតំបន់ ដែលបណ្តាលមកពីផលប៉ះទង្គិចនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននិយាយថា ពេលនេះពួកគេសន្សំបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់អនាគត (ប្រមាណ ៧៥ភាគរយ)និងកំហិតថវិការសម្រាប់ចំណាយលើតម្រូវការចាំបាច់ ដូចជា អាហារ និងការថែទាំសុខភាព (ប្រមាណ ៧៤ភាគរយ)​ បានច្រើនជាងមុនស្របតាមមធ្យមភាគក្នុងតំបន់។

ការទិញទំនិញដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង់រំលស់ក្នុងទម្រង់បែបថ្មី ដូចជា គម្រោងទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) ក៏បានក្លាយជាការពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ មានប្រមាណជា ៨១ភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបាននិយាយថា ពួកគេបានប្រើប្រាស់គម្រោងទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) មានប្រមាណជា ៦៩ភាគរយដែលចំនួននេះលើសពីមធ្យមភាគក្នុងតំបន់ នឹងដើរយឺតៗប្រដេញជាមួយ ប្រទេសវៀតណាម ដែលមានប្រមាណជា ៨៣ភាគរយ។ ប្រជាជនកម្ពុជា ក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឈានមុខគេ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គម្រោង ទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំមកនេះផងដែរ បើគិតជាមធ្យមភាគប្រមាណជា ៦.៦ ក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់ ក្រោមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានមធ្យមភាគប្រមាណជា ៧.៦ នឹងច្រើនជាងមធ្យមភាគនៃផែនការកំណត់ក្នុងតំបន់ ដែលគិតត្រឹមតែ ៥.៩ ប៉ុណ្ណោះ

រួមជាមួយប្រភេទកាតឥណទាន គម្រោងទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) ផ្តល់ឱ្យធនាគារនូវឧបករណ៍មួយ ដើម្បីគាំទ្រអតិថិជនដែលប្រឈមមុខនឹងការលំបាក តាមរយៈការផ្តល់នូវហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលខ្លី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនផ្លាស់ប្តូរទៅរកទម្រង់ឥណទាន ផ្សេងមួយទៀត ជួយកសាងនូវប្រវត្តិឥណទាន និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងប្រទេស/តំបន់ ផ្សេងទៀត ធនាគារជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ គម្រោងទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) ដោយជោគជ័យ សម្រាប់ការផ្តល់ឥណទាន និងការធ្វើបរិយាបន្នឥណទាន

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង និងស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Visaបានប្រកាសផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានូវប័ណ្ណទឹកប្រាក់ទិញទំនិញ​តាមអនឡាញរបស់ផ្សារទំនើបអេអន(Aeon e-voucher) នូវរៀងរាល់ពេលទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងឌីជីថលពីក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល និងទូទាត់ជាមួយ Visaកាត ដែលការផ្តល់ជូននេះ មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣3

“ដំណោះស្រាយការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់នូវតម្លាភាព និងទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកស្រី Tranchini ។ អ្នកស្រីបន្តទៀតថា៖ “ធនាគារ គួរតែគិតគូអំពីចំនុចទាំងអស់នោះ ព្រមទាំងគិតគូពីការនាំយកការដាក់បញ្ចូលនូវផលិតផលទាំងនោះ ទៅក្នុងមុខងារធនាគារចល័តរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យបន្តប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលុយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដូចជាការប្រើប្រាស់គម្រោង ទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (BNPL) ការប្រើប្រាស់កាតឥណទាន និងការទទួលយកសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជាដើម។"

របាយការណ៍នៃការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញពីកំណើននៃការប្តេជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាប្រជាជនក្នុងតំបន់ ក្នុងការគិតគូរដល់បរិស្ថានផងដែរ តាមរយៈការសម្រេចចិត្តលើការចំណាយ រួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ពួកគេ ចំណាប់អារម្មណ៍លើម៉ាកដែលផ្តោតនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើនិរន្តភាពនៃបញ្ហាបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច (ESG) និងសូម្បីតែការចំណាយប្រាក់លើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនោះច្រើនបែបណាជាដើម។

ក្រុមហ៊ុន Visaសម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្រ្តអព្យាក្រឹតភាពកាបូននៅគ្រប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលើប្រសិទ្ធភាពថាមពល ហើយប្តេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាននូវការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យជិតដល់សូន្យ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៤០ ដែលជារយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ១០ឆ្នាំទៀត មុនពេលដល់ថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។

 

 

1 ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញ ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា ចំនួន ៥០០នាក់ រួមមានទាំងអ្នកធ្វើការពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង និងប្រជាជនទូទៅ ចម្រុះទាំង អាយុរ និង ភេទ ដើម្បីកំណត់យកតំណាងនៃរបាយការណ៍ទំាងមូល។

2 ការសិក្សាស្តីពីឥរិយាបថទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ Visa កាត  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន CLEAR ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែកញ្ញា រហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ នឹងបានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ ៦៥៥០នាក់ នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ វៀតណាម និង កម្ពុជា។​ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចតំណលីង https://www.visa.com.kh/dam/VCOM/regional/ap/singapore/global-elements/documents/visa-cpa-2023-report-ipvmc-final.pdf.

3 លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

 

អំពីក្រុមហ៊ុន Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈឌីជីថល ដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ ពាណិជ្ជករ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ច្រើនជាង ២០០ ប្រទេស និង តំបន់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្សាភ្ជាប់ពិភពលោកទាំងមូល តាមរយៈការតភ្ជាប់បណ្តាញទូទាត់ប្រាក់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី ងាយស្រួល អាចទុកចិត្តបាន និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាជីវករ និង​សេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើន។ យើងជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់រូប នៅគ្រប់តំបន់ នឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់ទីកន្លែង ហើយយើងមើលឃើញថា នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចរន្តសាច់ប្រាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Visa.com ៕