• រចនា បង្កើត ចែកចាយ

    ទទួលយក​ពិភពនៃឱកាសថ្មី​​សម្រាប់​អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក​ជាមួយ​លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ APIs, ឧបករណ៍ និង​ជំនាញ​របស់ Visa ។

បុរស និងស្រ្តីកំពុងមើលផ្ទាំងប្រកាសព័ត៌មាន

ការផ្ទេរ p2p
មនុស្សនៅលើកៅអី
មនុស្សនៅព្រលានយន្តហោះ
រថយន្តដឹកទឹកផ្លែឈើ

រូបតំណាងប្លុក

ប្លុក

អានប្លុក Visa Developer សម្រាប់អត្ថបទបច្ចេកទេសអំពីការទូទាត់ លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលថ្មីៗ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព API ព័ត៌មានអំពី Developer និងការបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ឡើងវិញ

Read our blogs
វេទិកា

វេទិកា

ទទួលជំនួយពី Visa និងអ្នកជំនាញសហគមន៍របស់យើង

Visit our forum


វគ្គស្វែងរកគំនិត
ការទូទាត់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទ
ការណែនាំអំពី visa developer

ការសរសេរកូដនៅលើកំព្យូទ័រយួរដៃ និងទូរស័ព្ទ
ប័ណ្ណនៅក្នុងដៃ
អ្នកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ

ចាប់ផ្ដើម

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយឬនៅ? សូមមើលសេចក្ដីណែនាំអំពីរបៀបបង្កើតគណនី ចាប់ផ្ដើមគម្រោង និងធ្វើតេស្តការតភ្ជាប់។
សេចក្ដីណែនាំអំពីការចាប់ផ្ដើម