• ស្វែងរកឱកាសជាមួយ Visa

    តោះចាប់ផ្តើមជាមួយរូបភាពទ្រង់ទ្រាយធំ។ ពិភពនៃពាណិជ្ជកម្មគឺកំពុងផ្លាស់ប្តូរ និងកំពុងបើកទូលាយចំពោះលទ្ធភាពកាន់តែធំ។ ការទូទាត់ប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិចគឺជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើឱ្យមានឱកាសទាំងអស់នេះ។

ការទូទាត់អេឡិចត្រូនិចគឺជាអនាគត។


នៅពេល​និយាយអំពី​ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច បណ្តាញដែលដំណើរការវាគឺជា​គន្លឹះ​ទៅរក​ភាពជោគជ័យ។ VisaNet ដែលជា​បណ្តាញទូទាត់​អេឡិចត្រូនិចធំជាងគេបំផុតលើសកលលោក ផ្តល់នូវ​សេវា​ដំណើរការ​ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ​ជាមួយ​នឹងថាមពលក្នុងការជួយ​ឲ្យ​អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក​រីកចម្រើន។ ដំណោះស្រាយដែលតម្រូវតាមអតិថិជនរបស់ VisaNet មានដូចជា​ ផលិតផល សេវា និងលក្ខណៈពិសេស​ ដែល​ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ​អាជីវកម្ម​លោកអ្នក។

ដោយសហការជាមួយ Visa លោកអ្នកអាច ៖

– ជម្រុញភាពលូតលាស់អាជីវកម្ម។
– ធ្វើអាជីវកម្មកាន់តែងាយស្រួល មិនថានៅជិតឬនៅឆ្ងាយ ជុំវិញសកលលោក។
– កំណត់​ដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកសម្រាប់​ហាងលក់រាយបែបប្រពៃណី ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច និងជាច្រើនទៀត។
– សម្របសម្រួលតម្លាភាព និងការគ្រប់គ្រង។
– បង្កើនភាពតភ្ជាប់​ជាសកល។
– ទៅដល់អតិថិជន​ហួសពីព្រំដែនរបស់លោកអ្នក ស្វែងរក​ទីផ្សារ​ឌីជីថលថ្មីៗ និងចូលរួម​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ចសកល​ ដែលកំពុងរីកចម្រើន។

ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិចគឺជាអនាគត។

ទស្សនាវីដេអូ​នេះ ដើម្បីស្វែងយល់​ពី​របៀប​ដែល Visa ជួយធ្វើឲ្យមាន​ភាពខុសប្លែកចូលរួមជាមួយ Visa Developer


<a id="5"></a>ទាក់ទងមក Visa ដើម្បីស្វែងរកឱកាសថ្មីៗ