ការទូទាត់ប្រាក់ជា​ដំណាក់កាល៖ អតិថិជន​អាច​ទិញ​ឥឡូវនេះ និង​ទូទាត់ប្រាក់​នៅពេលក្រោយ

ផ្ដល់ជូន​អតិថិជន​នូវ​គម្រោង​​ទូទាត់ប្រាក់​ជាដំណាក់កាល​នៅ​លើ​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែលផ្អែកលើ API ឬ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ដែលមានស្រាប់។

Visa បានបង្កើតដំណោះស្រាយបង់រំលស់

Visa បានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើវិបផតថល Visa Developer ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើត និងសាកល្បងបទពិសោធន៍នៃការទូទាត់ប្រាក់ជាដំណាក់កាល ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ពួកគេ។*

ការណែនាំអំពីការបង់រំលស់

ការបង់ជាដំណាក់កាល (ការបង់រំលស់) សំដៅលើជម្រើសក្នុងការទូទាត់សម្រាប់ការទិញរយៈពេលវែង ដោយបែងចែកចំនួនទឹកប្រាក់ទិញទៅជាការទូទាត់តូចៗស្មើៗគ្នា។ ជាធម្មតា អ្នកប្រើប្រាស់នឹងប្រើការបង់រំលស់ដើម្បីទិញទំនិញខ្នាតមធ្យម និងធំ (ឧ. គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងសង្ហារិម)។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួន ពួកគេអាចប្រើការបង់រំលស់ដើម្បីធ្វើការទិញប្រចាំថ្ងៃដែរ (ឧទាហរណ៍ គ្រឿងទេស សម្ភារលក់រាយ)។ ដូច្នេះ តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការបង់រំលស់? ពួកគេទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តូចៗ រួមទាំងថ្លៃសេវាដែលមានតម្លាភាព តាមចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់តាមកាលកំណត់ (ជាធម្មតា បង់ប្រចាំខែ)។
Donut chart showing 1 out of 4 payments.
Donut chart showing 2 out of 4 payments.
Donut chart showing 3 out of 4 payments.
Donut chart showing 4 out of 4 payments.

គំរូបង់រំលស់ទូទៅ

មានគំរូចម្បងពីរនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការបង់រំលស់សកល៖ អំឡុងពេលទិញ និងក្រោយពេលទិញ។ គំរូទាំងនេះខុសគ្នា ទៅតាមពេលដែលអតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជូនការបង់រំលស់ អ្នកដែលបង្ហាញគម្រោងនៃការបង់រំលស់ និងបុគ្គលដែលជាអ្នកទូទាត់ថ្លៃផ្តល់ឥណទាន។*

បង្កើតផែនការ

API សម្រាប់អ្នកចេញ ដើម្បីបង្កើតផែនការបង់រំលស់។ អ្នកចេញ កំណត់លក្ខណៈផែនការដូចជា៖

  • រយៈពេលនៃប្រាក់កម្ចីបង់រំលស់
  • ពាណិជ្ជករចូលរួម និងកាត
  • ការប្រាក់ និងថ្លៃឈ្នួល

ពិនិត្យមើលភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន

API សម្រាប់អ្នកទិញ ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា និងពាណិជ្ជកររកមើលផែនការបង់រំលស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបង់រំលស់។ ពាណិជ្ជកររអាចបង្ហាញគម្រោងបង់រំលស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន និងការចំណាយដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណក្នុងអំឡុងពេលទិញ។

ឧទាហរណ៍៖ គម្រោងបង់រំលស់រយៈពេល 6 ខែសម្រាប់កាត Visa Signature ទាំងអស់ពីធនាគារ A នៅហាងលក់គ្រឿងអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ

ជ្រើសរើសផែនការ

API សម្រាប់ពាណិជ្ជករដើម្បីបញ្ជាក់គម្រោងបង់រំលស់ដែលបានជ្រើសរើសម្ចាស់ប័ណ្ណសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

បំប្លែងផែនការ

API សម្រាប់អ្នកចេញដើម្បីបំប្លែងប្រតិបត្តិការដើម ទៅជាគម្រោងបង់រំលស់។

កាលវិភាគ

API សម្រាប់អ្នកចេញប័ណ្ណក្នុងការកំណត់កាលវិភាគនៃការទូទាត់នៃប្រតិបត្តិការបង់រំលស់ សេវាកម្មនឹងរកមើលស្ថានភាពម្ចាស់ប័ណ្ណ និងគណនាការបង់រំលស់ប្រចាំខែដល់កំណត់ ដូច្នេះអ្នកចេញប័ណ្ណអាចគ្រប់គ្រងបញ្ជីទូទៅ និងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណបានត្រឹមត្រូវ។


ដំណោះស្រាយបង់រំលស់របស់ Visa អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

អ្នកប្រើប្រាស់

បង្កើនជម្រើសទូទាត់នៅលើកាតដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកាបូប

អ្នកជំនួញ

ជួយបង្កើនបរិមាណលក់ និងអត្រាប្តូរប្រាក់

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ជួយបង្កើនការចូលរួមរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណ និងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលំហូរចំណូលថ្មី

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

ជួយការពារប្រឆាំងនឹងសំណឹកបរិមាណ សេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃថ្មីសម្រាប់ការផ្តល់ជូនពាណិជ្ជករ

ការបង់រំលស់គឺជាឱកាសដ៏ធំ និងរីកចម្រើន

នៅទូទាំងពិភពលោក ការបង់រំលស់តំណាងឱ្យ $1.6T នៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ 2020។ ហើយវាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស - កើនឡើង 5% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការចំណាយលើកាតឥណទានបានធ្លាក់ចុះ 4% នៅទូទាំងពិភពលោក។
Growth in installments in different sectors. See the detailed image description.
នៅទូទាំងពិភពលោក ការបង់រំលស់តំណាងឱ្យ $1.6T នៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ 2020។ វាមាន 38% ប័ណ្ណឥណទាន 27% ប្រាក់កម្ចីដោយប្រើ fintech ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចតាមដានបាន 20% ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយូរអង្វែង 12% និងកាតហាង 3% ។

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាប្រចាំអំពីការបង់រំលស់