តើអ្វីទៅ​ជា​ Visa Sensory Branding?

នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការ Visa ត្រូវបានអនុម័តវានឹងបង្កើតឲ្យមានចលនា សំឡេង និងរំញ័រដែលអាចអនុវត្តបានដែលជួយធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការទូទាត់របស់អតិថិជនបានកាន់តែលឿន។ នៅពេលវិធីសាស្រ្តទូទាត់មានការវិវត្ត sensory branding ធានាដល់អតិថិជនថាការទិញរបស់ពួកគេដោយ​ប្រើ​ Visa ត្រូវបានអនុម័ត។
A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

ស្វែងរក​អត្ថប្រយោជន៍

Visa Sensory Branding អនុញ្ញា​តឲ្យ​អតិថិជន​ដឹង​ថា​ការទិញ​ដោយ​ប្រើ​ Visa ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត។ ផ្តល់ជូនដល់​​អ្នក​ជំនួញ​នូវ​ដំណោះស្រាយទូទាត់​ដើម្បីជួយពួកគេឲ្យចាកចេញពីការប្រកួតប្រជែង។
Woman merchant handing customer her card after completing sale.
Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

ឱកាសថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ដាក់បញ្ចូល Visa Sensory Branding ចូលទៅក្នុងដំណោះស្រាយទូទាត់របស់អ្នក។ វាអាចផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក និងនាំទៅរកឱកាសថ្មីៗ។
Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

ការយល់ឃើញកាន់តែប្រសើរឡើង។

94 ភាគរយបានលើកឡើងពីភាពអនុគ្រោះកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះដៃគូបច្ចេកវិទ្យា។¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

បានបង្កើត​តាមបំណង

ឈុតពណ៌ ផ្ទៃខាងក្រោយ និងជម្រើសរចនាផ្សេងៗទៀតកំណត់ឲ្យអ្នកដាច់ពីគ្នា។
Illustration of a hand holding a Visa card.

ការរួមបញ្ចូលដ៏ងាយស្រួល

Visa Sensory Branding ទាមទារការខិតខំផ្នែកវិស្វកម្មតិចតួចបំផុត។

ការួមបញ្ចូល​ Visa Sensory Branding

ស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ Visa Sensory Branding និងធនធានផ្សេងៗ។ ពួកវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកបន្ថែម sensory branding ដោយរលូន​ចំពោះដំណោះស្រាយទូទាត់របស់លោកអ្នក។
A woman and a man looking at a tablet together.

សំណួរ + ចម្លើយ

ទទួលចម្លើយសម្រាប់សំណួរសួរជាញឹកញាប់។