• ទទួលយក​ប័ណ្ណ​គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

  បង្កើនការលក់របស់លោកអ្នក​យ៉ាងងាយស្រួល​ដោយ​ទទួល​យក​ការទូទាត់​តាមប័ណ្ណ​នៅលើ​ឧបករណ៍ចល័តរបស់លោកអ្នក។

 • ងាយស្រួលទុកដាក់

  ទទួលយកប័ណ្ណ​គ្រប់កន្លែង ដែលលោកអ្នក​ទៅ មិនថាក្នុងហាង ឬ​តាមផ្លូវ។

 • មានតម្លៃសមរម្យ

  ចាប់ផ្តើមបានយ៉ាងងាយស្រួល​ជាមួយ​តម្លៃ​តិចបំផុត។

 • អ្នកជំនាញ

  អ្នកកាន់ប័ណ្ណ 8 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់និយាយថា ​ការទទួល​យក​ប័ណ្ណ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ឋានៈ និងគុណភាពរបស់លោកអ្នក។* * របាយការណ៍សកលស្តីអំពីតម្លៃបន្ថែម​អំពី Visa mPOS នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2013។

ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង mPOS

កម្មវីធី និងឧបករណ៍មានតម្លៃថោក អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលយកប័ណ្ណយ៉ាងងាយសួ្រលជាមួយនឹងតម្លៃប្រចាំខែតិចតួចបំផុត។

ស្រី្តនៅក្នុងផ្សារ
ស្រីម្នាក់ធ្វើការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើឧបករណ៍អានប័ណ្ណតាមឧបករណ៍ចល័ត
ម្ចាស់ហាងកាហ្វេកំពុងប្រើប្រាសម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេអេសប្រេសសូ

បុរសកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលុយចល័តដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការទូទាត់
បុរសកំពុងប្រើកុំព្យូទ័រ
ស្រី្តចុះហត្ថលេខាលើឧបករណ៍ថេប្លេតសម្រាប់ការទូទាត់លើគ្រឿងទេសរបស់នាង។

ស្វែងរកឱកាស mPos ថ្មី

Visa អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើម
ស្វែងរកដៃគូសហការ