• សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa

    វេទិការួមគ្នាមួយសម្រាប់​ការបង់ប្រាក់តាមឧបករណ៍ចល័ត និងឌីជីថល។

ផ្ដល់ជូននូវ​វិធី​បង់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទ

សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa ​អាច​ជួយលោក​អ្នក​ក្នុងការ​បង្កើត​ និង​គ្រប់គ្រងបទពិសោធន៍​ទូទាត់​ឌីជីថល​របស់លោកអ្នក​ ហើយបង្កើនការការពារព័ត៌មានសម្ងាត់អ្នកប្រើប្រាស់ពី​ការ​ក្លែងបន្លំ។ ខណៈ​ដែល​អតិថិជន​កាន់តែច្រើនរំពឹងរក​ដំណោះស្រាយ​ទូទាត់តាមឧបករណ៍ចល័ត សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa ​ផ្ដល់ជូន​នូវ​ឧបករណ៍​សំខាន់ចំនួន​បី ក្នុងការជួយលោក​អ្នក​បំពេញតម្រូវការអតិថិជន។
Visa developer

សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ visa សម្រាប់ apple
សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa​ android
សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa Microsoft
សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa ​Samsung

Visa Checkout
កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម​ឌីជីថលរបស់ Visa

ស្ត្រីម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃខណៈពេលដើរឡើងភ្នំ
រថយន្តដែលបានតភ្ជាប់
គូស្នេហ៍នៅផ្ទះជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមានការតភ្ជាប់ជាច្រើន

មនុស្សនៅក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីកំពុងប្រើ Visa ដើម្បីបង់ប្រាក់
កូដ QR
Bluetooth Low Energy


Illustration of a stopwatch.

ការ​បញ្ចូលគ្នា​តែមួយដង
 

ភ្ជាប់បានយ៉ាងលឿន​ហើយ​ងាយ​ស្រួល​​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា​ច្រើន។

Illustration depicting data transfer on a smartphone.

ក្របខ័ណ្ឌសាមញ្ញ​ និង​អាច​ពង្រីកបាន

ជម្រុញការរីកចម្រើន​តាមរយៈ​គម្រោង​សាមញ្ញ និងអាចពង្រីកបាន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​បង់​កម្រៃអ្វីឡើយ។​

Illustration of a padlock.

ការការពាររឹងមាំ
 

ទទួល​នូវ​កម្លាំងរួម​បញ្ចូលគ្នា​​នៃ​សុវត្ថិភាព ​និង​ការការពារ​ទិន្នន័យ​របស់​អតិថិជន។

Illustration of a handshake.

ចូលទៅកាន់កិច្ចសហការ
 

ចូលរួម​ជាមួយដៃគូ​បច្ចេកវិទ្យាដែល​កំពុងមានការកើនឡើង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។