បទពិសោធន៍របស់យើង

មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ CEMEA ប្រកាន់យកគោលការណ៍នៃការរចនាដែលផ្តោតលើមនុស្ស និងផ្តោតលើការបម្រើតម្រូវការច្នៃប្រឌិតតែមួយគត់របស់តំបន់យើង។ យើងបានសិក្សាជាច្រើនលើកក្នុងរយៈពេលជាង 7ឆ្នាំ ដើម្បីរៀបចំខ្លួនក្នុងការក្លាយជាបំណែកមួយនៃបណ្តាញសកលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ និងបានធ្វើការជាមួយ​ដៃគូ​ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង និងផ្តោតលើ​អតិថិជន។ ទីតាំងទំហំ 10,000 ហ្វីតការ៉េរបស់យើងគឺជាកន្លែងសហការគ្នា និងបើក​ចំហដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបម្រើអតិថិជន និង​ដៃគូ​នៅក្នុងអឺរ៉ុបកណ្តាល និងខាងកើត មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្រ្វិក ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានសាច់ប្រាក់។

ប្រភេទនៃទស្សនកិច្ចដែលបានផ្តល់ឲ្យនៅក្នុង CEMEA

បទពិសោធន៍ផ្នែកនវានុវត្តន៍

ចូលរួមជាមួយនិន្នាការ បច្ចេកវិទ្យា និងសមត្ថភាពរបស់ Visa ដែលជំរុញនវានុវត្តន៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ឬនៅទីតាំងផ្ទាល់របស់យើង។

របកគំហើញ

ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅក្នុងប្រធានបទនៃនវានុវត្តន៍សំខាន់ៗ និងបង្កើតផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​នៃការបង្កើតនវានុវត្តន៍រួមគ្នា។

ការបង្កើតរួម

ការបង្កើតផលិតផលឌីជីថល ផ្តល់ជូនយ៉ាងរហ័សនូវគំរូដើមដែលមានសុពលភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ស្ថាបត្យកម្មដំណោះស្រាយ និងផ្លូវទៅកាន់ការសាកល្បង។

ដំណាក់កាលនៃការរចនា

អ្នកឯកទេសរចនាជំនាញ​ការ​សម្រាប់គំរូរហ័ស សិក្ខាសាលា និងសុពលភាព UX ។

ការពិនិត្យគុណភាព UX

អ្នកឯកទេសរចនាជំនាញ​ការ​សម្រាប់គំរូរហ័ស សិក្ខាសាលា និងសុពលភាព UX ។


មជ្ឍមណ្ឌលនវានុវត្តន៍មីនៅទីក្រុងឌូបៃ 

អាសយដ្ឋាន​ ៖ UAE, Dubai, Al Falak ផ្លូវ, Al Sufouh 2, ទីក្រុង Dubai Media

ស្ទូឌីយោច្នៃនវានុវត្តន៍មីនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី