• ការឧបត្ថម្ភរបស់ Visa

  ការគាំទ្រ​ដល់​ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យរំភើប​នៅជុំវិញ​សកលលោក។

 • NFL

  ក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភប្រកបដោយមោទនភាពរបស់ NFL, Visa គឺស្ថិតនៅជិតលោក​អ្នកលើគ្រប់សកម្មភាពគាំទ្រក្រុមរបស់លោកអ្នក។

 • FIFA

  ដោយមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខចំពោះរាល់ការប្រកួតរបស់ FIFA ទូទាំងពិភពលោក អតិថិជន និងម្ចាស់ប័ណ្ណ Visa មានសិទ្ធិចូលទទួលបានបទពិសោធន៍ពិសេសក្នុងមួយជីវិត។

 • កីឡាអូឡាំពិករដូវរងារ
  ព្យុងឆាង 2018

  លោកអ្នកបន្តស្វែងរកខ្សែផ្តាច់ព្រ័ត្រថ្មីៗ។
  យើងខ្ញុំបន្តជួយលោកអ្នកឆ្លងកាត់ខ្សែទាំងនោះ។

  លែងខ្វល់ពីដែនកំណត់ និងទទួលយកការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗ។

Woman in airport using mobile phone.