ការជូនដំណឹងស្តីពីឃុកឃីរបស់ Visa

កាលបរិច្ឆេទ​ចូល​ធរមាន៖ 04/14/2023

ការណែនាំអំពី Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀត

  • Cookies

Cookies គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែល​គេហទំព័រ​ផ្ញើទៅកុំព្យូទ័រ ឬ​ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពិសេសកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ឬដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន ឬការកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ Cookies អនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់អ្នកនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញ។ វាជួយយើងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចជួយយើងឲ្យរកឃើញប្រភេទនៃការក្លែងបន្លំមួយចំនួន។

Cookies ភាគីទីមួយ គឺជា Cookies ទាំងនោះដែលបានដាក់ដោយ Visa ឬបើមិនដូច្នេះទេ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដូមេនដែលត្រូវបានចូលមើលដោយផ្ទាល់ ដូចជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម។ cookies ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Visa និងរួមបញ្ចូលនូវរាល់ Cookies ដែលចាំបាច់ខ្លាំង ដែលគាំទ្រប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាននៃ​គេហទំព័រ​ និង​កម្មវិធី​របស់យើង។

Cookies ភាគីទីបីត្រូវបានដាក់ដោយក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀត ដែលរួមមានអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម និងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី។ Cookies ដែលបានដាក់ដោយភាគីទីបីអាចត្រូវបានអានដោយភាគីទីបីទាំងនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្រងព័ត៌មាននៃឥរិយាបទ​តាមអ៊ិនធឺណេត​​​របស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើង ដូច្នេះភាគីទីបីអាចផ្ដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានកំណត់គោលដៅពី​អតិថិជន​ទាំងអស់របស់ខ្លួន។

  • ស្លាកភីកសែល និងកម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​សកម្មភាព​វិប

ស្លាកភីកសែល (ក៏ត្រូវបានគេហៅផងដែរថាជាកម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​សកម្មភាព​វិប) គឺជារូបភាពក្រាហ្វិកតូចៗ និងប្លុកតូចៗនៃកូដដែលដាក់នៅលើទំព័រនៃគេហទំព័រ នៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬនៅក្នុងអ៊ីមែល ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់ថាតើលោកអ្នកបានអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ ឬអត់។ នៅពេលលោកអ្នកចូលប្រើទំព័រទាំងនេះ ឬនៅពេលអ្នកបើកអ៊ីមែល នោះស្លាកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងថា លោកអ្នកបានចូលប្រើគេហទំព័រ ឬបើកអ៊ីមែល ឬទេ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងវាស់វែងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់យើង និងកែលម្អ ទំព័រវិប ព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។

  • កំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេ

កំណត់ហេតុម៉ាស៊ីនមេ កត់ត្រាសកម្មភាពនានានៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រភេទផ្សេងទៀតនៃកំណត់ហេតុប្រមូលព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាពីកម្មវិធីរបស់យើង។ កំណត់ហេតុទាំងនេះកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីចូលប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ប្រភេទកម្មវិធីរុករក ដូមេន និងការកំណត់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នក ព្រមទាំងភាសាដែលប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយប្រទេស និងល្វែងម៉ោងដែលឧបករណ៍របស់អ្នកស្ថិតនៅ។ កំណត់ហេតុរបស់យើងក៏កត់ត្រាអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍ដែលលោកអ្នកប្រើដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតផងដែរ។ អាសយដ្ឋាន IP គឺជាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណពិសេសដែលឧបករណ៍នានាតម្រូវឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញណ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។ យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រ ដែលអ្នកបានចូលមើលមុនពេលដែលអ្នកចូលទៅ Visa និងគេហទំព័រដែលលោកអ្នកចូលមើល បន្ទាប់ពីអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើង។