Retailer at counter making phone call.

សង្ស័យថាព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច?

យើងនឹងជួយលោកអ្នកឆ្លើយតបទៅវិញ។តើទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច?

ទាក់ទងអ្នកទិញរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ។
មើលគោលការណ៍ណែនាំអំពីការបំពានទិន្នន័យ