Retailer at counter making phone call.

សង្ស័យថាព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច?

យើងនឹងជួយលោកអ្នកឆ្លើយតបទៅវិញ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ក្នុងករណីមានការបំពានទិន្នន័យ សូមឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស។ ទាក់ទងធនាគារដែលចេញប័ណ្ណឱ្យលោកអ្នកភ្លាមៗ។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការឆ្លើយតប

អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកជឿថា ទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច

ក្រុមការងារឆ្លើយតប Visa

Visa មានក្រុមជំនួយចំនួនពីរដើម្បីជួយលោកអ្នកឆ្លើយតប​ទៅនឹងការបំពានប័ណ្ណទូទាត់។​

ធនធានបន្ថែមទៀត

តើទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច?

ទាក់ទងអ្នកទិញរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ។