• ទទួលយកមនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់

    កន្លែងធ្វើការចម្រុះជាតិសាសន៍ និងមានសមភាព ដែលសក្តិសមនឹងលោកអ្នក។

Alfred Kelly Jr., នាយកប្រតិបត្តិ


Erin
Adam
Otto
Carolina


ស្ត្រីកំពុងអង្គុយធ្វើការនៅលើតុ
បុរសពីរនាក់កំពុងឈរជិតគ្នា
មនុស្សពីរនាក់កំពុងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រយួរដៃ
ក្រុមមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំ
ស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅពីរអ្នកកំពុងញញឹម
បុរសម្នាក់កំពុងនិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកស្តាប់
ក្រុមមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីត្រឡប់
ការឈប់សម្រាកសម្រាប់មាតាបិតា
ការថែទាំជនចាស់ជរា


Jolen Anderson, ប្រធានបុគ្គលិកភាពចម្រុះ


រូបសញ្ញា Berkeley-Haas
រូបសញ្ញា NBSE
រូបសញ្ញា Grace Hopper Academy
រូបសញ្ញា Out & Equal
រូបសញ្ញា HITEC
រូបសញ្ញា Catalyst

រូបសញ្ញាវិទ្យាស្ថាន Anita Borg
រូបសញ្ញាយុទ្ធនាការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
រូបសញ្ញារបស់ Bloomberg
រូបសញ្ញារបស់ Career bliss
រូបសញ្ញារបស់ LinkedIn
រូបសញ្ញារបស់ Working Mother

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារនៅ Visa ថ្ងៃនេះ

យើងតែងតែស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ជានិច្ច។
ធ្វើការជាមួយយើង