ការឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណ និងការរួមចំណែកតែមួយគត់របស់​បុគ្គលិក​ទាំងអស់

បរិយាប័ន្ន និងភាពចម្រុះ គឺជាភាពចាំបាច់នៃអាជីវកម្ម រាប់ចាប់ពី​កម្លាំងពលកម្ម​របស់យើងរហូតដល់ផលិតផលដែលយើងបង្កើត និងអាជីវកម្មដែលយើងបម្រើ។

កន្លែងធ្វើការប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចម្រុះភាព គឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

យុទ្ធសាស្ត្របរិយាប័ន្ន និងចម្រុះភាពរបស់យើង ជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសម្រេចបាននូវសក្ដានុពលដ៏ពេញលេញរបស់យើង។

បរិយាប័ន្នគឺស្ថិតនៅចំណុចស្នូលនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ

ផលប៉ះពាល់របស់យើងកើតមកពីមនុស្សរបស់យើង

អ្នកស្រី Ana M., នាយកគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅទីក្រុងសៅប៉ូឡូ ប្រទេសប្រេស៊ីល

"យើងជំរុញឲ្យមានបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផ្នែកដែលមិនទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រាន់​តាមបែប​ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជន។"

អ្នកស្រី Titilope A., វិស្វករសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងអូស្ទីន រដ្ឋតិចសាស់

“ខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI និង Visa ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បីការពារ​បណ្ដាញទូទាត់​សកល និងអ្នកប្រើប្រាស់រា​​​​​​​​​​​​​ប់ពាន់លាននាក់របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងែ។”

លោក Damijan P., ប្រធានក្រុមតាមផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ការទទួលយកនៅទីក្រុងប៊ែរ​ឡាំង ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

“Visa ភ្ជាប់អាជីវកម្មជាមួយអ្នកទិញ… ជួយពួកគេធ្វើឌីជីថល និងរីកចម្រើន ពី​ព្រោះ​នៅពេលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរាប់រួមបញ្ចូល នោះរឿងល្អៗនឹងកើតមានឡើង។”

លោក Eric L., អ្នកដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

“Visa ជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌នៃការបើកចំហ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង ដែលពិត​ជា​មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាថា មនុស្សគ្រប់រូបមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលនៅពេលដែលពួកគេមកធ្វើការ។”

ចែករំលែកគុណតម្លៃរបស់យើង?

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំ។ កន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់រូបគិតថាសក្តិសមនឹងពួកគេ។