ផ្តល់ជួយពង្រឹងភាពអង់អាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ អាជីវកម្ម និងអតិថិជន ដើម្បីផ្លាស់ទីសាច់​ប្រាក់នៅទូទាំងពិភពលោក

សកល

យើងផ្តល់ជូនសេវាទូទាំងពិភពលោករហូតដល់មនុស្ស​រាប់ពាន់លាននាក់ ដោយផ្ដល់ជូននូវ​ដំណោះស្រាយ​ទូទាត់¹ ឆ្លងព្រំដែន²  និងក្នុងស្រុកតាម​ពេលវេលា​ជាក់ស្ដែង។

សាមញ្ញ

យើងគឺ​ជា​ចំណុច​ចូល​ប្រើ​តែមួយគត់​ដែល​តភ្ជាប់​ទៅ​​កាត និង​មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ក្នុងបណ្តាញ​។

នវានុវត្តន៍

យើងកសាងសម្រាប់អនាគតដោយផ្អែកលើជំនាញ​ការឧស្សាហកម្មជាង 60 ឆ្នាំមក​នេះ។

សុវត្ថិភាព

យើងធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការទូទាត់ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។

សព្វថ្ងៃនេះ ដៃគូសហការចំនួន 500 កំពុងគាំទ្រ​ដំណោះស្រាយ Visa Direct

បង្កើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ​បម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រុក និង​ឆ្លងព្រំដែនជាមួយ​នឹងសមត្ថភាព¹ តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង។

បណ្ដាញទូទាត់​ឌីជីថលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក​ដែលតភ្ជាប់ភពផែនដីឥតឈប់ឈរ

7.5 B

ប្រតិបត្តិការសកលត្រូវបានដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2023³

2800 +

កម្មវិធីអតិថិជនបន្តផ្ទាល់ត្រូវបានបើកដំណើរការ​នៅជុំវិញពិភពលោក³

190 +

ចូលប្រើទីផ្សារបានតាមរយៈបណ្តាញកាតទាំង 15+, ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ (ACH) ចំនួន 70+ និងទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង (RTP)³ ចំនួន 10+

ស្វែកយល់ពីទស្សនៈរបស់យើងស្តីពីបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់

Visa Direct LinkedIn

ទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាមួយព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត​របស់ Visa Direct។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងលើ LinkedIn