រូបិយប័ណ្ណ និងការប្តូរប្រាក់បរទេស (FX)

ប្រើប្រាស់សមត្ថភាព និងជំនួយ FX របស់ Visa សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​នៅក្នុង 160 រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។

ហានិភ័យ ការអនុលោមតាមច្បាប់​ និង​ការក្លែងបន្លំ

ក្រុមហ៊ុន Visa ពិនិត្យមើលសមាជិក VisaNet និងកម្មវិធី Visa Direct និងអាចផ្តល់ពិន្ទុពិនិត្យមើល​ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ Visa ដើម្បីជួយអ្នកជាមួយ​នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​ការអនុលោមតាមច្បាប់​របស់អ្នក។²

គណនី និងកាបូបលុយ³

ការរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយតាមរយៈការផ្ញើសារទំនាក់ទំនងកម្មវិធី (APIs) ឬអង្គការស្តង់ដាអន្តរជាតិ (ISO) ផ្ដល់លទ្ធភាពចូលប្រើបណ្តាញ ចែកចាយកាត និងគណនីរបស់ Visa និងមនុស្ស 8,5+ ពាន់លាននាក់។

ការផ្តល់ប្រាក់

ទាញយកមូលនិធិពីគណនីដែលបានភ្ជាប់ទៅកាត Visa ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់​ការផ្ទេរប្រាក់ទៅវិញទៅមក (P2P) ការផ្ទុកក្នុង​កាបូបលុយ និងសមតុល្យជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្រៃជើងសារផងដែរ។

ការផ្ទេរប្រាក់

ផ្ញើប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង⁴ ពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីដែលបានភ្ជាប់ជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធ ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។

ដំណោះស្រាយការភ្ជាប់

ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ Visa Direct តាមរយៈការផ្ញើសារ APIs ឬ ISO ដែលផ្អែកលើតម្រូវការនៃស្ថានប័នរបស់អ្នក។

ច្រកទូទាត់ប្រាក់⁵

រុញ និងទាញ​ប្រតិបត្តិការ​តាមរយៈ Visa សម្រាប់ការបញ្ជូនទៅកាន់បណ្តាញឥណពន្ធមិនមែន Visa ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

បញ្ជីឈ្មោះក្លែងក្លាយ

កាតផែនទីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅកាន់អ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ ឬឈ្មោះក្លែងក្លាយផ្សេងទៀត ដូច្នេះ​អតិថិជន​អាចរក្សាព័ត៌មានកាតជាការសម្ងាត់បាន។

ការធ្វើសញ្ញាសម្ងាត់

ជួយជំរុញ​ការអនុញ្ញាត និងបង្កើនការបង្កើតថ្មី និងបង្កើត​បទពិសោធន៍​ពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល​ថ្មីៗ។

ស្វីត API

ចាប់ពីការធ្វើសុពលភាពគណនីរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងករណីលើកលែង ហើយក្រៅពីនេះ APIs របស់ Visa Direct អាចពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អ្នកបាន។

ស្វែកយល់ពីទស្សនៈរបស់យើងស្តីពីបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់

Visa Direct LinkedIn

ទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាមួយព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត​របស់ Visa Direct។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងលើ LinkedIn