កម្មវិធីបង់ប្រាក់ទៅវិញទៅមកក្នុងស្រុក

ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង³ ដូច្នេះប្រាក់ក៏គួរតែប្រព្រឹត្តទៅដូច្នេះដែរ។ បំបែកវិក្កយបត្រជាមួយមិត្តភក្តិ ឬបង់ប្រាក់ឱ្យជាងជួសជុលទូរសព្ទរបស់អ្នកដោយប្រើកម្មវិធីបង់ប្រាក់ទៅវិញទៅមក (P2P) ដែលបានបើកដំណើរការដោយ Visa Direct។

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងព្រំដែន⁴

ជួយក្រុមគ្រួសារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទូទាំងសកលលោក។ ផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីទទួល និងតាមរយៈកាបូបឌីជីថល។

ការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀត

ផ្តល់មធ្យោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់​រវាងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នារបស់ពួកគេដោយប្រើថាមពលតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង³នៃ​ប័ណ្ណឥណពន្ធ។​

ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិក

ជួយទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិក និងបង្កើនការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយផ្តល់នូវការចូលប្រើដែលឆាប់រហ័ស និងអាចបត់បែនបានចំពោះប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេតាមរយៈ Visa Direct។⁵

ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូច

ជួយអតិថិជនដែលជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចគ្រប់គ្រង់លើ​លំហូរសាច់ប្រាក់​បានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងលទ្ធភាពចូលប្រើបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះប្រាក់ចំណូលពីការលក់ និងមូលនិធិ។

ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

ជាមួយនឹង Visa Direct ផ្តល់ការទូទាត់ប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង³ដល់​អតិថិជន​របស់អ្នក ដូច្នេះពួកគេអាចមានលទ្ធភាពចូលប្រើបានឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពចំពោះការទូទាត់សំណងការធ្វើដំណើរ ការលេងហ្គេម និងការឈ្នះឆ្នោត ការទាមទារ​ធានារ៉ាប់រង​របស់ពួកគេ និងច្រើនទៀត។


ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ​ដៃគូ​​សហការ 500+ កន្លែងដែលគាំទ្រ​ប្រតិបត្តិការ Visa Direct នៅ​ទូទាំងពិភពលោក

ឧស្សាហកម្ម​ចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីរហូតដល់ការធ្វើដំណើរ គឺកំពុងបើកដំណើរការ​បម្លាស់​ទីសាច់ប្រាក់បានលឿនជាងមុនសម្រាប់កម្មករនិយោជិត និង​អតិថិជន​របស់ពួកគេតាមរយៈ Visa Direct។

ស្វែកយល់ពីទស្សនៈរបស់យើងស្តីពីបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់

Visa Direct LinkedIn

ទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាមួយព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត​របស់ Visa Direct។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងលើ LinkedIn