គោលដៅទីក្រុងប៉េកាំង

ទីក្រុងប៉េកាំង ជាទីក្រុងដែលមមាញឹក និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយរបស់ប្រទេសចិន។

ទីក្រុងប៉េកាំង

ជាផ្ទះរបស់មហាកំពែងដែលជាបេតិក​ភ័ណ្ឌប្រវតិ្តសាស្រ្ត ទីក្រុងប៉េកាំងមានកេរ្តិ័ឈ្មោះជាទីក្រុងស្វាហាប់ប្រកបដោយថាមពល។

ទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចន្លោះរវាងអតីតកាល និងភាពទាន់សម័យ - ជាក់ស្តែង យើងអាចដើរតាមផ្លូវលំចាស់ៗពីសម័យមុន ដែលស្ថិតនៅស្របនឹងក្លឹបទំនើប និងហាងកាហ្វេទាន់សម័យជាដើម។ មិនថាលោកអ្នកដើរមើលទំនិញ ឬស្ញប់ស្ញែងវាំង Forbidden City ពីលើដំបូល Rooftop Bar លោកអ្នកនឹងអាចស្គាល់ពីប្រពៃណី បទពិសោធន៍ និងប្រវតិ្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង។

ថវិកា

ការផ្តល់ជូននៅទីក្រុងប៉េកាំង

 

ត្រូវការជំនួយនៅទីក្រុងប៉េកាំង?

សេវាជំនួយអតិថិជន Visa សកលគឺអាចទាក់ទងបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឥតគិតថ្លៃ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ៖ 10800 744 0027

ឬក៏ទាក់ទងមកកាន់លេខ +1 303​ 967 ​1090 ពីកន្លែងណាមួយនៅលើពិភពលោក។

ឧបករណ៍ធ្វើដំណើរ