• គោលដៅទីក្រុងញូវយ៉ក

    ទីក្រុងញូវយ៉ក ជាទីក្រុងដែលសម្បូរភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់។

ទីក្រុងញូយ៉ក

ទីក្រុងដែលមិនចេះសម្រាក, អគារ Big Apple, Gotham មិនថាលោកអ្នកហៅវាយ៉ាងដូចម្តេចទេ ទីក្រុងញូយ៉កនៅតែរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាទីក្រុងដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះ។ ទីក្រុងញូយ៉កបែងចែកជាប្រាំខណ្ឌ- ខណ្ឌ Manhattan ខណ្ឌ Brooklyn ខណ្ឌ Queens ខណ្ឌ The Bronx និងខណ្ឌ Staten Island – ខណ្ឌនីមួយៗមាននឹងប្រពៃណីប្លែកៗពីគ្នា និងការទាក់ទាញផ្សេងៗគ្នា។ ពីការទៅមើលអាគារ Emire States និងរូបចម្លាក់នារីសន្តិភាព ទៅដល់ការដើរទិញឥវ៉ាន់នៅ Bloomingdale និង Macy រហូតដល់ការរីករាយជាមួយសាំងវិចសាច់គោងៀតនៅក្នុងហាងមួយនៅ Midtown ឬទៅទស្សនាសួនសត្វ Bronx លោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាចង់មានពេលវេលាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងពិតប្រាកដ នៅក្នុងទីក្រុងញូយ៉ក។

ត្រូវការជំនួយនៅទីក្រុងញូយ៉ក?

សេវាជំនួយអតិថិជន Visa សកលគឺអាចទាក់ទងបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឥតគិតថ្លៃលេខនៅទីក្រុងញូយ៉ក​ ៖ 1866 7659 644

ឬក៏ទាក់ទងមកកាន់លេខ +1 303​ 967 ​1090 ពីកន្លែងណាមួយនៅលើពិភពលោក។