• គោលដៅទីក្រុងឡុងដ៍

    ទីក្រុងឡុងដ៍ កន្លែងដែលជាចំណុចប្រសព្វនៃប្រពៃណី វប្បធម៌ និងអនាគត។

ទីក្រុងឡុងដ៍

នាឡិកា Big Ben ផ្លូវ Westminister Abbey សួនច្បារ Covent Garden ផ្សារ Camden និង Trafalgar Square និងជាច្រើនទៀត។ ចំពោះទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងជាងគេនោះទីក្រុងឡុងដ៍ដែលស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជី។ ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំនូវប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំនៀមទម្លាប់ នយោបាយ ម៉ូត គំនូរ តន្ត្រី និងការកម្សាន្ត ទីក្រុងឡុងដ៍គឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកម៉ូតសំលៀកបំពាក់ដ៏ទាន់សម័យ ក្លឹបដ៏ល្បី និងតំបន់ទាន់សម័យជាងគេក្នុងពិភពលោក។

ត្រូវការជំនួយនៅទីក្រុងឡុងដ៍?

សេវាជំនួយអតិថិជន Visa សកលគឺអាចទាក់ទងបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឥតគិតថ្លៃលេខនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ៖ 0800 1695 189

ឬក៏ទាក់ទងមកកាន់លេខ +1 303​ 967 ​1090 ពីកន្លែងណាមួយនៅលើពិភពលោក។