អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិក អតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកអាជីវកម្មខ្នាតតូចចូលប្រើមូលនិធិតាមរយៈ​ប័ណ្ណឥណពន្ធ​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន

សុវត្ថិភាព

យើងធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការទូទាត់ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។

មាត្រដ្ឋាន

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង³ តាមមាត្រដ្ឋានសកលទៅកាត​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន​។

ភាពងាយស្រួល

ផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់កម្មករនិយោជិតដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានមូលនិធិ ឬប្រាក់​ចំណូលរវាងរយៈពេលបើកប្រាក់ឈ្នួល។


ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិក

ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកនូវលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនៅចន្លោះពេលប្រាក់ខែ⁴

ការងារក្រៅម៉ោង

បុគ្គលិកក្រៅម៉ោងអាចប្រមូលចំណែកប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលបាន​បញ្ចប់​ការងារ​។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលរកបាន (EWA)

បុគ្គលិកអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវការដោយប្រើ​ Visa Direct។

ក្រៅម៉ោង

បុគ្គលិកក្រៅម៉ោង និងអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនបានកាន់តែលឿនជាងការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់តាមបែបប្រពៃណី ដែលវាអាចចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃដើម្បីមកដល់។

ការធ្វើទីផ្សារពហុកម្រិត

អ្នកលក់ដោយផ្ទាល់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដែល​រកបានរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល​តាមរយៈកាត​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន​។

ប្រាក់បៀវត្ស

និយោជកអាចផ្តល់ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិកក្រៅ​ម៉ោងបានយ៉ាងងាយស្រួល។


ការទូទាត់ប្រាក់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMB)

ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដោយផ្តល់​ឱ្យពួកគេនូវមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានមូលនិធិ​របស់ពួកគេលឿនជាងមុន²

ទីផ្សារ

ទីផ្សារអាចផ្ញើការទូទាត់ប្រាក់ទៅអ្នកលក់របស់ពួកគេ​បានកាន់តែលឿនជាងវិធីសាស្ត្របែបប្រពៃណី។

ការទូទាត់របស់ពាណិជ្ជករ

ពាណិជ្ជករអាចប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីការលក់កាត​របស់ពួកគេបាន នៅពេលដែលពួក​គេចង់បានជំនួសឱ្យការរង់ចាំរយៈពេលទូទាត់ស្តង់ដារ។

ទំនិញឌីជីថល

អ្នកបង្កើតអាចទទួលបានការទូទាត់រហ័សតាមរយៈកាត​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន​របស់ពួកគេសម្រាប់ទំនិញ និងមាតិកាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមឌីជីថលបាន។

កម្មវិធី​ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច

អ្នកលក់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់​របស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។

ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ិនធឺណេត

អ្នកទទួលប្រាក់កម្ចីអាចទទួលបានប្រាក់ក្នុង​ពេលវេលាជាក់ស្តែង³ នៅពេលមានការអនុម័ត។


ការទូទាត់ប្រាក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

សម្រាប់អាជីវកម្មណាមួយ ​អតិថិជន​អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការទូទាត់ប្រាក់​ឆាប់រហ័ស²

ការទាមទារ​ធានារ៉ាប់រង

ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាចជួយកែលម្អការពេញចិត្តរបស់​អតិថិជន​ក្នុងពេលជាក់ស្តែងបាន។³

ការលេងហ្គេម និងការឈ្នះឆ្នោត

ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្បែងអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងដក​ប្រាក់ពីការឈ្នះរបស់ពួកគេបាន​ក្នុងពេលវេលា​ជាក់ស្តែង។³

សំណងការធ្វើដំណើរ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ផ្លូវដែក និងក្រុមហ៊ុន​បដិសណ្ឋារកិច្ចអាចចេញសំណងជូន​អតិថិជន​បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ។

ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការអប់រំ

ស្ថាប័នអប់រំអាចចេញជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងការបើកប្រាក់ចំណាយរបស់សិស្សផ្សេងទៀតយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ។

ប្រាក់បង្វិលវិញ​របស់អ្នកប្រើប្រាស់

អាជីវកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រភេទអាចចេញ​ប្រាក់បង្វិលវិញ​ជូន​អតិថិជន​បានឆាប់​រហ័សជាមួយ Visa Direct។

ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចផ្តល់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង³ ចំពោះប្រាក់របស់​កម្ចីអតិថិជន។

ដៃគូ​សហការផ្តល់ជូនការទូទាត់ប្រាក់ដែលបានបើកដំណើរការដោយ Visa Direct

យើងចាប់ដៃគូជាមួយដៃគូសហការទូទាត់ប្រាក់លំដាប់ថ្នាក់ល្អបំផុត⁶ ដើម្បីជួយអាជីវកម្មបង្កើនបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់។